Om Tony

Tony Nilsson är diplomerad internationell affärsutvecklare med en executive MBA som grund. Han har arbetat i olika ledande befattningar och har mer än 30 års erfarenhet av personalansvar.

Under de senaste 10 åren har han arbetat som externt anställd VD vid Youcall Sverige AB i Piteå, Norrbotten. Youcall är ett dotterbolag till SOS Alarm Sverige AB.

Under åren vid Youcall har intresset för ledarskapsfrågor vuxit. Tony har en övertygelse om att det i varje organisation finns en dold och ofta outnyttjad potential bland de anställda, en potential som är helt unik för just den verksamheten. Med detta som utgångspunkt har han sökt efter en nyckel för att öppna denna potential.

Under Tonys ledarskap har Youcall utvecklats till att bli ett av Sverige mest lönsamma kontaktcenter. Framgångsfaktorerna är bl.a. låg personalomsättning och hög frisknärvaro. Ett tydligt fokus på att personalen mår bra och känner sig uppskattade för deras bidrag till verksamheten är det som i slutänden genererar nöjda kunder.

Metoden har testats, utvärderats och finslipats genom åren. Feedback från hela organisationen har varit en starkt bidragande del till att det idag finns ett flexibelt och anpassningsbart system som kan implementeras i de flesta verksamheter.

Intresset för metoden har löpande vuxit dels från näringslivet dels från den akademiska världen. Tony har därför tagit steget att tillsammans med forskare vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm) börja utbilda andra företag och organisationer i hur man gör för att tillämpa reflektion i deras verksamheter.

Resultatet av Tonys mångåriga arbete är RQ-metoden. En varumärkes-skyddad metod, som Tony åker runt och missionerar om under epitetet ”Sveriges första reflektionsmissionär”.

RQ

RQ-figur_svart.png

Reflectability Quotient (RQ)


Reflectability Quotient, reflektionskvoten eller enkelt förkortat RQ, är den tid som ett företag avsätter
till sin organisation för att människorna ska få tid att reflektera över sitt arbete. RQ är mängden
reflektionstid av den totala arbetstiden.

 

Reflektionskvoten är det som gör att människor löpande utvecklas genom lärande i sin profession.
Det är endast med en systematisk och strukturerad reflektion som gör att en person kan distansera sig
från gamla tankemönster och börja utveckla nya tankar och idéer. Vi lär oss att söka lösningar på
frågeställningar och utmaningar, och på detta sätt får vi möjlighet att ständigt lära oss och utvecklas
genom vår och andras erfarenhet.

 

RQ-metoden har under flera år utvecklats till en praktisk, konkret och tillämpbar metodik som används
för att utveckla människor och deras prestationer i en verksamhet. Detta sker genom ett helt unikt
upplägg med stor flexibilitet som enkelt kan anpassas för privat och offentlig sektor.

 

Det finns idag forskning, från bl.a. Harward University i USA, som visar att individer som får tid avsatt
till reflektion förbättrar sin prestationsförmåga betydligt mer, än de som använder samma tid för att
samla in ytterligare erfarenhet av en uppgift. Forskningen visar dessutom att reflektion ökar förståelsen
för en arbetsuppgift vilket i sin tur stärker individens självförtroende att hantera sitt arbete.

 

Denna forskning kan sammanfattas med att, om en människa får avsätta tid till att reflektera under sin
arbetsdag, så ökar förståelse för de egna arbetsuppgifterna och den egna yrkesrollen. Den anställde
blir helt enkelt tryggare och stabilare i sin roll. Forskningen visar dessutom att en person som reflekterar
regelbundet blir mer effektiv och presterar bättre under sin arbetsdag. Genom att reflektera
regelbundet, systematiskt och på ett strukturerat sätt blir de anställda mer lönsamma för företaget!
Det blir en vinn-vinn situation där både företaget och dess anställda tjänar på detta.

 

Att säga att det saknas tid för reflektion i arbetslivet är inte långsiktigt hållbart. Sanningen är att det
kostar näringslivet och samhället för mycket tid och resurser att låta bli att reflektera.

Det är dags att tänka om. RQ-metoden är rätt upplägg för detta, resultaten talar för sig själv.

Utbildning

En grundutbildning i RQ-metoden består av 5 träffar där vi varvar teoretisk kunskap med praktiska övningar och skarpa referensexempel. Mellan varje träff får kursdeltagaren hemuppgifter som personen ska arbeta med enskilt. För att uppnå bästa effekt är det nödvändigt att avsätta tid, varje arbetsdag, för att kunna genomföra de praktiska övningarna. Det ligger därför i deltagarens eget intresse att frigöra arbetstid för att säkerställa att denne får ut optimal effekt av utbildningen.

Vi vet att tiden är en utmaning i sig då de flesta arbetstagare upplever att tiden redan är en bristvara. Många har en känsla av att de inte hinner med allt de ska göra under sin arbetsdag, och många går också omkring med en olustig känsla av att inte riktigt räcka till.

Att lära sig reflektera strukturerat och systematisk är något som är spännande och stimulerande. Det krävs ödmjukhet och förståelse mot sig själv och det kommer att krävas tid. Dessutom behöver det finnas ett tålamod att allt inte händer på en gång. Vissa liknar utbildningsprocessen med när man ska lära sig något som meditation, mindfulness eller yoga. I början känns det lite osäkert och obekvämt men när vi kommit igång är det faktiskt riktigt bra. Att tro att jag ska kunna allt perfekt på en gång är naivt och visar på att personen har för stora krav på sig själv. Vi kan dock garantera våra deltagare att slutresultatet är värd mödan.

 

VÅGA LITA PÅ PROCESSEN!

 

Det är viktigt att deltagare vågar lita på processen för endast då kan vi också garantera att resultaten kommer. Vi vet att det är svårt att sätta sin tillit till något när det känns osäkert och kanske till och med lite flummigt, speciellt när det handlar om något så viktigt som din tid.

För att effekten av utbildningen ska bli tydlig för kursdeltagaren mäter vi utvecklingen genom hela utbildningen. Efter genomförd utbildning kommer deltagaren att ha en solid grund att stå på. Vi säkerställer att ni utvecklar de färdigheter som behövs för att ni på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna implementera och använda er nyvunna insikt och kunskap när ni är tillbaka på arbetet.

Vi vill att reflektionen ska bli ett ordinarie inslag i alla verksamheter. Att reflektera ska vara något självklart och naturligt. Något som alla arbetstagare i framtiden kommer vilja ha tid att göra under sin arbetsdag.
Varför kanske ni tänker? Det enkla svaret är att, alla människor mår bra av att reflektera. Alla är kanske inte medvetna om det ännu. Det är det vi vill förändra.


 

Föreläsning

En föreläsning av Tony Nilsson i ”konsten att reflektera” är en inspiration för företag och organisationer.
Med mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i såväl små som stora organisationer belyser
han vikten av reflektion med tydliga exempel från verkligheten. Han visar också upp konsekvenserna
av vad som händer om man väljer bort reflektion under sin arbetsdag.

Vill du boka en föreläsning åt din organisation, avdelning eller grupp är du välkommen att höra av dig
direkt till Tony via kontaktformuläret.

Kontakt


Captcha-kod

Mobil:

+46 (0)72 229 32 40

Adress:

Kunskapsallén 16 A (annex 1)
941 63 Piteå
Sverige

Sociala medier

Följ mig ..